Potvrzení o zdravotním stavu hráčky

Prohlášení zákonného zástupce dítěte