Podpora činnosti klubu MŠMT

Vážení členové klubu, vážení sportovní příznivci,

dovolujeme si Vás informovat, že v roce 2017 obdržel SPORT KLUB Náchod z.s. z neinvestiční dotaci MŠMT z programu VIII  č.j. MSMT-12620/2017 rozhodnutím č. 502017_8_2554 ze státního rozpočtu. Jedná se o projekt zaměřený na činnost mládeže volejbalového oddílu a oddílu rokenrolu.

Projekt s  názvem Podpora organizace mládeže v oddílech volejbalu a rokenrolu SPORT KLUB Náchod, z.s.  byl podpořen částkou ve výši 256 000,- Kč.

Předmětem poskytnuté dotace byla úhrada nákladů spojených s odměnami trenérů mládeže a pronájmu tělocvičny TJ Sokol Náchod pro tréninky mládežnických složek.