Placení členských příspěvků na sezónu 2013/2014

 Všichni členové oddílu SK Náchod platí členský příspěvek na období

Září 2013 – červen 2014

  • Přípravka (trenérka Linda Krajčírová) – 1 200,- (školní rok)
  • Mini žákyně (trenérka Irena Vaněčková) – 2 000,- (školní rok)
  • Ostatní členové – 3 000,- (školní rok)

Více rodinných příslušníků registrovaných v oddíle se při platbě nezohledňuje.

Členové nehrající žádnou soutěž a členové nad 50 let platí pouze udržující příspěvek 100,- Kč na rok, splatnost do 28.2.2014.
Trenéři a členové nad 70 let členské příspěvky neplatí.

Možnosti platby

  • ve dvou splátkách – první splátka splatná do 18.10.2013 a druhá splátka splatná do 21.2.2014
  • jednorázově do 15.11.2013

Způsob platby

  • v hotovosti (u trenérek družstev)
  • na účet: KB Náchod, č.ú. 28436551 /0100, variabilní symbol: RČ člena