Jaromír Kejzlar – sportovní osobnost města Náchoda za rok 2015

Pan Jaromír  Kejzlar,  narozen  3.srpna 1930.

Pochází z Náchoda –  Starého Města a tam také v roce 1936 nastoupil do obecné školy. Od mládežnických let byl organizován v Sokole Staré Město, kde začal chodit do cvičení, hrát volejbal, stolní tenis a další sporty. Později hrál i fotbal za SK Kudrnáč Náchod, u této firmy pracoval po skončení studia na obchodní akademii v Náchodě.

 15 let vykonával funkci tajemníka sloučené Tělovýchovné jednoty v Náchodě, byl mnoho let funkcionářem okresního, krajského i celostátního výboru ČSTV, podílel se organizačně na vybudování mnoha sportovišť.

Od návratu z vojenské základní služby se plně věnoval volejbalu v oddíle SK Rubena Náchod (nyní SPORT KLUB Náchod).

Byl nejprve hráčem, poté dlouholetým trenérem v éře největších úspěchů ženského volejbalu v Náchodě, trénoval i muže a žákyně, vždy co bylo třeba. Dlouhé roky působil jako mezinárodní rozhodčí volejbalu, do nedávné doby rozhodoval ještě v okresním a krajském přeboru na Náchodsku.

Za celoživotní práci v tělovýchově a sportu obdržel řadu vyznamenání ČSTV, včetně medaile za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu a tělovýchovy, což je nejvyšší vyznamenání v rámci ČSTV nyní České unie sportu.