Členské příspěvky 2017/2018

Podmínky úhrady jsou uvedeny v příloze.

příspěvky 2017-18